Letters to Artsakanck

Քույր Արուսյակ Սաջոնյանից

Մելանյա Աբովյանից

Սրտանց շնորհավորում եմ սիրելի Մարո…
Այս կարճ ժամանակահատվածում երկու լուրջ գիրք՝ «Ստամբուլի ընկեցիկը» և «Ժանդարմը» հասանելի դարձրիր հայ ընթերցողին, հիանալի է, լուրջ երևույթ է և հայրենասիրություն..
Թարգմանչական արվեստին ես վերաբերվում եմ ամենայն լրջությամբ և բարձր հարգանքով:
Թարգմանչությունը շատ բարդ, դժվարին, աշխատատար արվեստ է, նա փորձ է մտնելու գրողի խղճի, տաղանդի, ոճի, մտաէության և լեզվի շարադրանքի մեջ, փորձ է մտնելու նրա մտքի գունապնակի մեջ..
Թարգմանչությունը բոլոր ազգերի միջանկյալ լեզուն է, նրա միջոցով է, որ ազգերը ճանաչում են միմյանց:
Թարգմանչոթյունը հիմնական խթանն է մեր ազգապահպան ոսկեղենիկ Տառերի ստեղծման..
Վարձքդ կատար սիրելիս, շնորհավորում եմ կրկին…

Ռուս-Հայկական Սլավոնական համալսարանի պրոռեկտոր, ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու, Շիրակ ՀՄ ՀԿ-ի Վարչության անդամ Գագիկ Զարզանդի Սարգսյանի նամակը

 

Call from Gyumri

ԳՊՄԻ ռեկտորի նամակը Մ.Ալաջաջյանին
Նամակ Մ.Ալաջաջյանին
 ԳՊՄԻ ռեկտորի նամակը Մ.Ալաջաջյանին
barutyun
Share to Google Plus
Share to Odnoklassniki